Historiek

Begin 1945 was de Tweede Wereldoorlog nog niet gedaan en de geallieerde legers veroverden steeds meer gebied op de terugtrekkende Duitse troepen. Er heerste honger en er was een harde repressie tegen iedereen die met de bezetter had meegewerkt. De komst van de geallieerde soldaten zorgde voor ongeziene vreugdetaferelen, die gepaard gingen met het uitdelen van sigaretten, chocolade en andere ongekende luxeproducten. Nieuwe Amerikaanse muziek en de ontlading na jaren van oorlogsellende waren de oorzaak van een "lage moraal". De Vlaamse Toeristenbond reageerde op die toestand met het inrichten van cultuuravonden en natuurwandelingen. Op zo'n lentewandeling in het Zoniënwoud kwamen enkele Leuvense jongeren op het idee een wandelclub op te richten die ook aan volksdansen zou doen. Als eerste naam voor de groep werd gekozen voor Tijl Uilenspiegel. Met succes werd er reclame gevoerd binnen de Leuvense jeugdverenigingen en in de maand mei was het ledenaantal al boven de 40 gestegen. Stichter Dree Pauwels, in de groep beter bekend als Pa Dree, werd voorzitter en zou dat blijven tot 1993. Tot zijn overlijden in 2016 bleef hij gildehoofdman en ere-voorzitter.

Nog in het beginjaar werd gekozen om de groepsnaam in Reuzegom te veranderen om de verbondenheid met de stad Leuven te benadrukken. De melodie van het Reuzenliedje (Al die daar zegt de reus die komt…) wordt nog steeds op regelmatige tijdstippen gespeeld door de beiaard van de Leuvense universiteitsbibliotheek.
Een volgende mijlpaal in de geschiedenis van Reuzegom was de Wereldtentoonstelling van 1958 op de Heizel in Brussel. Op deze "Expo '58" bracht Reuzegom zijn eerste programma dat bestond uit uitsluitend Vlaamse volksdansen, een primeur voor die tijd!

Vanaf de jaren '60 koos de groep resoluut en definitief voor de Vlaamse volksdansen en werd het doel van de groep de instandhouding en verspreiding van de Vlaamse volkskunst. In 1958 trad Reuzegom ook voor het eerst bij onze Nederlandse buren op, het begin van een hele reeks jaarlijkse reizen naar het buitenland. Reuzegom nam deel aan buitenlandse volksdansfestivals in bijna alle landen van Europa, en ook in Tunesië en de Verenigde Staten. Dankzij de medewerking aan het jaarlijkse internationale volksdans- en volksmuziekfestival (De Paasfeesten) en deze talrijke buitenlandse reizen, heeft Reuzegom kunnen verbroederen met groepen uit alle hoeken van Europa. Deze ervaringen geven aan de werking van de groep een enorme meerwaarde en zorgen steeds voor onvergetelijke momenten. In 1995 vierde Reuzegom zijn vijftigste verjaardag en verkreeg de groep de titel "koninklijke volkskunstgroep". Op 24 februari 2000 verschenen de statuten van de vzw in het Staatsblad en zo werd Reuzegom omgevormd van een feitelijke vereniging tot een vzw. In 2005 hebben we een heel jaar lang gefeest om ons zestigjarig bestaan te vieren. Ook in 2015 gaf een jubileumoptreden kleur aan het 70 jarig bestaan van de groep.

Wie geïnteresseerd is in een overzicht van de historiek van Reuzegom, kan het boek "Reuzegom 50 jaar - een kroniek" bestellen bij info@reuzegomleuven.be.