Persvoorstelling

Persfoto's

Reuzegomvrouwen in actie tijdens de dans "de broekvent".
Reuzegomvrouwen in actie tijdens de dans "de broekvent".
Groepsfoto Reuzegom met vlag
Groepsfoto Reuzegom met vlag
Groepsfoto Reuzegom
Groepsfoto Reuzegom
Reuzegom danst het vissersprogramma.
Reuzegom danst het vissersprogramma.

Jubileumjaar

2020 is niet zomaar een jaar voor onze volkskunstgroep... We worden 75 jaar en we hebben dan ook een jubileumjaar gepland met volgend programma:

- een avondvoorstelling op zaterdag 2 mei. Hoor de klokken luiden! Reuzegom gaat verder in wat zo typerend is voor de groep: een verhalende voorstelling waarin alle volkskunsten aan bod komen: dans, muziek, vendelen, zang, ... 

- een feestweekend in september, waarin we buitenlandse gasten ontvangen van bevriende groepen. Samen worden we ontvangen op het stadhuis. Op zaterdagavond houden we een bal, opgeluisterd door ons eigen orkest, voor al wie graag onze verjaardag viert.

Kaarten kan je binnenkort bestellen.

Na 75 jaar ononderbroken activiteit(en) is de Koninklijke Volkskunstgroep Reuzegom uit Leuven een echt begrip geworden in folkloreminnend België. Er is haast geen stoet, kermis of festival in Vlaanderen, of de groep heeft er wel een keer opgetreden. En ook op tientallen festivals en parades in het buitenland was de groep te gast.

En dat succes is niet toevallig. Elke week zijn de leden actief als danser, vendelier, muzikant, zanger of kruisboogschutter. En bijna ieder jaar treedt de groep met een eigen creatie naar buiten: een nieuwe historische kledij, een zoveelste dans, een verse vendelreeks, een frisse muziekbewerking..... Er is haast geen volkskunstgroep meer in Vlaanderen die niet op één of andere manier een stukje inspiratie heeft gevonden bij Reuzegom.

Al die bruisende energie trekt natuurlijk veel mensen aan. Het ledenaantal draait al decennia rond de 90 en elk jaar komen er nieuwe mensen bij om de ‘oude garde’ af te lossen. Soms zit de folk hen in de genen - 3de-generatie-dansers zijn in Reuzegom geen uitzondering – soms zijn het volslagen neofieten die schoorvoetend hun eerste pasjes of noten komen placeren. Hoe dan ook, iedereen is welkom en dat voel je zodra je langskomt op een van onze repetities.

Achtergrondinformatie

Reuzegom werd op 8 april 1945 opgericht in Leuven en is één van de best uitgebouwde en meest dynamische volkskunstgroepen in Vlaanderen.

Om de verbondenheid met Leuven te benadrukken verwijst de groepsnaam naar de melodie van het reuzenlied dat nu nog altijd regelmatig op de beiaard van de universitaire bibliotheek weerklinkt.

Voor een pas-opgerichte vereniging was Reuzegom vooruitstrevend. De jongens en de meisjes zaten in het begin weliswaar elk aan één kant van de zaal, maar nodigden elkaar beurtelings ten dans uit. Toen heel ongebruikelijk! Zo kon er aan beide zijden gelachen en geroddeld worden. Er zullen toen ook wel al fluisterend afspraakjes gemaakt zijn!

De tijden zijn weliswaar veranderd - iedereen zit nu aan dezelfde kant van de zaal - maar nog steeds nodigen de meisjes en de jongens elkaar afwisselend uit. En afspraakjes maken, tja, dat is van alle tijden!

In de beginjaren danste Reuzegom voornamelijk buitenlandse dansen - het Vlaamse repertorium was beperkt. Stilletjes aan werd het repertorium Vlaamser – voornamelijk door het opzoeken en noteren van eigen dansen, echt pionierswerk, i.s.m. het Vlaams Dansarchief van het Instituut voor de Vlaamse Volkskunst (IVV)1.

Pas in 1958 trad Reuzegom voor het eerst naar buiten. Dat eerste optreden met Vlaamse dansen had plaats op de Expo van 1958: een hele eer! We dansten er onder andere de traditionele Molenmazurka en de Kegelaar van Diest. Het was een succes en Reuzegom is nooit meer van het podium verdwenen…

Datzelfde jaar kreeg Reuzegom van de stad Leuven de officiële titel van Gilde van Sinte-Barbelen (opgericht in 1488 maar in de 17de eeuw ter ziele gegaan). Reuzegom werd zo ook een schuttersgilde en het kruisboogschieten vervoegde de traditionele Reuzegomactiviteiten.

De groep bleef groeien tot in de jaren zestig, toen het gebrek aan verjonging een tijdelijk dieptepunt veroorzaakte . Maar kort daarna hernam de uitbreiding. Deze werd gestimuleerd door regelmatig deel te nemen aan diverse binnen- en buitenlandse festivals en verbroederingen (Wereldfestival van Schoten, Zweden, Denemarken, ...). We hebben die sfeer weten te behouden en die heeft ervoor gezorgd dat we nog steeds ruim 120 leden hebben, die wekelijks deelnemen aan onze traditionele activiteiten: dans, muziek, vendelen en kruisboogschieten.

De dansgroep van Reuzegom brengt podiumgerichte programma's rond bepaalde thema's zoals de oogst, het gildeleven, 't Staminee, de Ijslandvaart enz. De vertoningen duren 10 tot 30 minuten en worden steeds begeleid door ons eigen orkest met o.m. accordeon, dwarsfluit, viool, blokfluit, vlier, hakkebord, doedelzak, fijfer en slagwerk. We tonen niet enkel traditionele dansen, maar ook nieuwe eigen creaties op traditionele muziek. Deze nieuwe dansen sluiten weliswaar aan bij de traditie, maar zijn vlotter om te dansen en aantrekkelijker voor het publiek om naar te kijken.

Dankzij onze mooie, kleurrijke kledij, ons eigen trommel- en fijfercorps en onze geoefende vendeliers zijn we een graag geziene gast in processies en stoeten.

Onze kledij is historisch verantwoord en ontstond na diepgaand eigen opzoekingswerk. Ze is gebaseerd op de Vlaamse streekdrachten uit de periode 1800-1850. Het bijzondere aan deze kledij, naast de historische details, is de variatie aan kleuren en modellen, die onze optredens extra aantrekkelijk maakt. Je zal bij Reuzegom geen twee dezelfde dansparen vinden, een verfrissende uitzondering in de folklorewereld die intussen door andere verenigingen overgenomen is!

De vendeliers brengen naast traditionele vendelreeksen ook nieuwe, eigen creaties. Reuzegom vendelt met de traditionele vlaggen van 2 m op 1,80 m met een gewicht van zo'n 6 kg, en met de kleinere vendels van 1,65 m op 1,50 m die ongeveer 4 kg wegen.

De kruisboogschutters van de Gilde van Sinte Barbelen nemen deel aan schietwedstrijden en historische stoeten in hun renaissance kledij (begin 16e eeuw). 

Tijdens de voorbije 75 jaar was Reuzegom te gast in bijna alle Europese landen en ook op enkele festivals in Afrika (Tunesië, Madeira), Turkije, Syrië en de Verenigde Staten.

Uit al deze internationale contacten zijn reeds vele levenslange vriendschappen en zelfs huwelijken ontstaan!

Naast deze dans-, muziek- of vendelgebonden activiteiten, organiseert de groep ook wandelingen, allerhande feesten, een authentieke Meizang (waarbij naar aloude traditie de jongens bij de meisjes aan de deur meiliedjes komen zingen), Vrouwkesdag (de dag waarop de vrouwen de broek mogen dragen en jonggehuwden gevierd worden), en (weekend)uitstappen.

1 Het Vlaams Dansarchief is onderdeel van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst vzw. Het IVV, geaccrediteerd door UNESCO als expertisecentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed, houdt zich bezig met het uitgeven van publicaties en organiseren van cursussen over de resultaten van historisch en volkskundig onderzoek over volksdansen, klederdrachten en vendelzwaaien.

Contact en algemene info:
Reuzegom Leuven vzw, Waversebaan 203, 3001 Heverlee
www.reuzegomleuven.be
info@reuzegomleuven.be
016/40 46 02 of 0478 672 779
rekeningnummer 734-0033252-87