Muziek

Vanaf de beginjaren van Reuzegom heeft de volksdansgroep een eigen orkest gehad, dat aanvankelijk enkel zorgde voor de begeleiding van de volkdansen bij dansherhalingen en optredens. Vanaf de jaren '70 begon de muziekgroep ook apart op te treden en bals te spelen.

Momenteel beschikt het orkest over het volgende instrumentarium: accordeon, dwarsfluit, viool, blokfluit (alt, sopraan & sopranino), vlier, doedelzak, fijfer en slagwerk. Regelmatig krijgt ons orkest versterking van bevriende muzikanten uit andere groepen (klarinet, viool). Voor stoeten en processies beschikt de groep over een tiental fijferaars en vijf trommelaars.

Hoewel de bezetting over de jaren sterk varieerde, is de doelstelling steeds dezelfde gebleven: streven naar het op gevarieerde wijze brengen van volkse melodieën. Voor de begeleiding van de dansers bewerken en spelen de muzikanten de muziek die door het Insituut voor Vlaamse Volkskunst werd genoteerd.Voor de andere melodieën haalden zij oorspronkelijk hun inspiratie vooral uit de traditionele muziekjes die door volksmuziekgroepen zoals 't Kliekske, het Brabants Volksorkest en De Vlier werden genoteerd of in oude handschriften ontdekt. Gelukkig beschikken we in Vlaanderen over vele handschriften met onuitgegeven melodietjes. Zo hebben de muzikanten van Reuzegom de laatste jaren heel wat inspiratie geput uit de Leuvense handschriften van Gruytters en de Leuvense Beiaardboeken.

Heb je zin om eens mee te spelen, kom dan langs op woensdagavond tijdens de dansrepetities. Je kan ook hier contact met ons opnemen.