Volksdans

Dankzij het jarenlange opzoekingswerk van het Vlaams Dansarchief en het latere Instituut voor Vlaamse Volkskunst werden meer dan 150 traditionele Vlaamse volksdansen genoteerd en uitgegeven, gaande van eenvoudige gemeenschapsdansjes over de moeilijkere kadrils tot echte figuurdansen. Typisch voor de traditionele Vlaamse volksdansen is dat zij meestal werden gedanst bij belangrijke feesten zoals een huwelijk, een verhuis, het vieren van de lente en het binnenhalen van de oogst.

Aangezien het leven in traditionele gemeenschappen in de loop van de 20ste eeuw door de snelle evolutie in de maatschappij op korte tijd volledig is verdwenen, ontstond er een breuk met het verleden. Volkskunsttradities worden niet langer van generatie op generatie doorgegeven, zoals het bij voorbeeld nog wel gebeurt in sommige streken van Scandinavië en Ierland.

Toch zijn er in Vlaanderen meer dan 130 volkskunstgroepen en duizenden danslustigen die Vlaamse volksdansen beoefenen en op die manier de traditie verderzetten. De Vlaamse volkskunstwereld, waartoe Reuzegom behoort, evolueert mee met zijn tijd. Naast de traditionele dansen worden vooral sinds de jaren '50 een hele reeks nieuwe Vlaamse volksdansen gecreëerd. Deze dansen variëren van eenvoudige gemeenschapsdansjes tot heuse choreografieën en bouwen voort op de traditie qua passen, houdingen en figuren.

Voor deze dansen worden zowel oude melodieën gebruikt als nieuwe melodieën geschreven in dezelfde stijl als de traditionele. De volkskunstgroep Reuzegom brengt podiumgerichte programma's rond bepaalde thema's zoals Pasen, de meimaand, het oogstfeest, het gildeleven en de wevers. We treden steeds op met eigen orkest. Binnen onze programma's streven we naar een evenwicht tussen de traditionele Vlaamse volksdansen en de nieuw gecreëerde. We gaan er prat op met veel schwung, fierheid en dansbeleving onze eigen volkscultuur uit te dragen! Zie ook Brabantse streekkledij & Brabantse burgerkledij.

Heb je zin om eens mee te dansen, kom dan eens langs op woensdagavond tussen 20u en 22u tijdens onze wekelijkse dansherhaling:
't Celestijntje, Celestijnenlaan 19, 3001 Heverlee
Toegang via de glazen deur aan de zijkant, repetitie in het eerste deel van de danszaal.

Meer informatie kan je steeds krijgen via info@reuzegomleuven.be