Vendelen


De geschiedenis van het vendelzwaaien gaat terug tot in de middeleeuwen, toen banierdragers en vendelzwaaiers de legers vergezelden om samen met de trommelaars de vijand te imponeren en de eigen manschappen op te zwepen. Later verdween de militaire functie van het vendelzwaaien en werd het nog alleen maar beoefend door de gilden. Vendeliers werden traditioneel door trommelaars en fijferaars (zie muziek) begeleid.

Net zoals bij de Vlaamse volksdansen heeft het Instituut voor Vlaamse Volkskunst een hele reeks traditionele vendelreeksen genoteerd en uitgegeven. Vanuit deze traditie zijn er de voorbije decennia binnen de Vlaamse volkskunstwereld bovendien verschillende nieuwe vendelreeksen gecreëerd, zowel op traditionele muziek als op moderne film- of andere muziek.

Ook de vendeliers van Reuzegom brengen naast de traditionele vendelreeksen nieuwe, eigen creaties op filmmuziek en spektakelreeksen, die door trommels worden begeleid. Reuzegom vendelt met de traditionele vlaggen van 2m op 1m80 met een tegengewicht van zo'n 6 kg en met de kleinere vendels van 1m65 op 1m50 die ongeveer 4kg wegen.

Heb je zin om mee te vendelen, kom dan eens langs op zondagochtend tussen 10u en 12u op onze wekelijkse vendelstonde in:

VTI Leuven
Brabançonnestraat 
3000 Leuven

Of neem contact op met Paul Debelder via info@reuzegomleuven.be