Kruisboog schieten

In het jaar 1488 verleende de Leuvense stadsmagistratuur de schuttersgilde Ste Barbelen de toelating om als liefhebbersgilde van de "Gebrokenen Pese" te mogen bestaan en aan allerhande festiviteiten deel te nemen. Zo werd de gilde van Ste Barbelen afhankelijk van de stad Leuven en niet van de hoofdgilde St. Sebastiaan zoals het toen gebruikelijk was.

De Gilde van Ste Barbelen werd zoals alle andere Leuvense gilden ten tijde van de Franse Revolutie ontbonden, maar na enkele jaren hernamen oud-leden van de Gilde opnieuw hun maandelijkse oefeningen. Helaas bloedde de Gilde dood tijdens de woelige jaren van de Belgische onafhankelijkheid.

Op 22 november 1958 verleende het Leuvense stadsbestuur de volkskunstgroep Reuzegom de titel van Gilde van Ste Barbelen. Na grondig opzoekingswerk naar de geschiedenis van de gilde heeft Reuzegom een eigen kruisboogafdeling opgestart om de traditie van de aloude Gilde van Ste Barbelen verder te zetten in de vroegere hertogelijke hoofdstad Leuven. Ondertussen hebben de kruisboogschutters van de Gilde heel wat verzet. Op sportief vlak hebben ze al regelmatig mooie resultaten behaald en verschillende titels binnengehaald.

Ter gelegenheid van 550 jaar Stadhuis van Leuven hebben de schutters historisch verantwoorde kledij uit de jaren 1520-1540 nagemaakt. Dankzij deze kledij kunnen de schutters nu aan talrijke evenementen deelnemen waar gildekledij vereist is (vb. landjuwelen, ommegancken en toernooien). Deze evenementen kunnen op aanvraag aangevuld worden met kruisboogdemonstraties.

Ben je geïnteresseerd? Er is een schietoefening elke derde vrijdag van de maand. Neem contact op met de werkgroep verantwoordelijke Willy Pelgrims.