Boekingen

Boek ons!

Reuzegom neemt met veel plezier deel aan uw festival, stoet, buurtfeest, processie, familieviering of andere festiviteit. We hebben een ruime podiumervaring zowel in grote theaters als in bescheiden kermistenten en passen ons optreden graag aan aan de tijd en ruimte die u ter beschikking heeft. Dankzij onze eigen choreografieën, live orkest en kleurrijke kledij, ogen en klinken onze shows fris en dynamisch, waardoor we een ruim publiek kunnen boeien. We verweven dans, zang, muziek en vendelen tot een enthousiast geheel van 20 minuten of langer, tot eventueel zelfs een avondvullende voorstelling.

Zoekt u voor uw stoet een attractieve groep met trommel- en fijfercorps, dansers met manden, bogen & stokken en vendeliers? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Contacteer ons gerust via info@reuzegomleuven.be of 0032 (0)485 31 50 88

Algemene voorwaarden

De organisator zorgt voor geluidsversterking en microfoons (aantal op voorhand af te spreken), een omkleedruimte en indien nodig een voor dansen of vendelzwaaien geschikt podium. Een vendeloptreden is enkel mogelijk indien boven het podium minstens zes meter vrije ruimte is en de vrije oppervlakte op en rond het podium minstens 5x5m bedraagt (voor 1 vendelier) of 10x12m voor meerdere vendeliers. De organisator voorziet een minimum van twee consumpties per uitvoerder. Indien meerdere optredens worden verzorgd op een dag en het middag- of avondmaal vallen in die periode, dan zorgt de organisator ook voor een maaltijd voor de uitvoerders. De organisator is verantwoordelijk voor de betaling van eventuele auteursrechten op de uitgevoerde muziek.

Reuzegom organiseert het vervoer van de uitvoerders van en naar de plaats van optreden, tegen vergoeding (zie tarieven), en voorziet alle materiaal dat voor het optreden nodig is (behalve geluidsversterking - zie boven). Reuzegom kan op verzoek een inleidende tekst en/of een tekst en foto voor een programmabrochure leveren.

Tarieven

Als tegemoetkoming in de onkosten van de vereniging voor voorbereiding en inoefening van de programma's en voor aankoop van het nodige materiaal, vraagt Reuzegom een vaste bijdrage die afhangt van het soort programma en de duur ervan. Voor optredens die meer dan 10km van Leuven plaatsvinden vraagt Reuzegom ook een verplaatsingsvergoeding.

De prijzen voor de verschillende optredens kunnen verkregen worden bij het secretariaat.
contact: info@reuzegomleuven.be