Ambassadeur

“Ambassadeur voor folkloredans in Vlaanderen“ is de titel die de Koninklijke Volkskunstgroep Reuzegom uit Leuven kreeg op 20 oktober laatstleden tijdens het folklorefestival Dans.Juweel in het Vlaams Huis voor Amateurkunsten te Anderlecht.

Dit besliste een door Danspunt (de landelijke organisatie voor amateurdans in Vlaanderen en Brussel) samengestelde jury na een uiterst kritische beoordeling van acht voorstellingen door vooraf geselecteerde dansgezelschappen.

Danspunt zal in 2007 – 2008 de groep regelmatig aanspreken om deel te nemen aan binnen- en buitenlandse folklorefestivals. Als ambassadeur ontvangt Reuzegom eveneens een pakket aan coaching ter ondersteuning van de verdere werking.

De individuele inzet van de dansleider, de dansers, de muzikanten en het aangename klimaat binnen de groep hebben dit resultaat mogelijk gemaakt.

www.danspunt.be